Nasz zespół jest główną wartością Centrum Kultury w Żaganiu. To właśnie zaangażowanie i odpowiedzialność naszych pracowników pozwala na realizację misji naszej instytucji, jaką jest pielęgnacja i rozwój dziedzictwa kultrowego lokalnej społeczności. Zespół Centrum Kultury w Żaganiu składa się z odpowiedzialnych, kompetentnych i oddanych swojej pracy ludziAnna Mrowińska
Dyrektor Centrum Kultury

Dział organizacji imprez tel. (068) 477 64 78

Skarletta Prejc
Specjalista ds. Kultury

s.prejc@ck.zagan.pltel. (68) 477 64 78

Paweł Pietrzyk
Specjalista ds. Kultury i Promocji

p.pietrzyk@ck.zagan.pl

Joanna Bylina
Referent

j.bylina@ck.zagan.pl

Anna Lipiecka
Koordynator Szkoły Talentów

a.lipiecka@ck.zagan.pl

Sekretariat tel. (068) 477 64 75 email: sekretariat@ck.zagan.pl

Małgorzata Kowalczyk
Główny Księgowy

m.kowalczyk@ck.zagan.pl

Bożena Szczepańska
Specjalista ds. admin. - tech.

b.szczepanska@ck.zagan.pl

Jolanta Bartczak
Specjalista ds. kadr i płac

j.bartczak@ck.zagan.pl