Dołącz do nas!

  AKTUALNOŚCI KULTURY

  SZKOŁA TALENTÓW

  CENTRUM KULTURY POLECA

  Nasze Galerie

  Wszystkie
  EVENTY
  KONKURSY
  SEKCJE
  UTW
  WERNISAŻE
  WYDARZENIA
  WYSTAWY

  Newsletter

  Nadchodzące Wydarzenia

  Lut
  20
  śr
  całodniowy Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020” @ Centrum Kultury
  Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020” @ Centrum Kultury
  Lut 20 – Kwi 24 całodniowy
  Konkurs "EKOlogiczny Żagań 2020'' @ Centrum Kultury
  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ekologiczny Żagań 2020” .Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony przez organizatora specjalną nagrodą. Na Państwa prace czekamy do 24.04.2019 do godz. 12:00 w Centrum Kultury (ul. Szprotawska 4 lub na email sekretariat@ck.zagan.pl . Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i oświadczeniem do konkursu.   Pobierz: Plakat konk.2020 oświadczenie do konkursu 2020 Regulamin konkursu: Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7 Ogłoszenie konkursu na plakat ma pomóc w popularyzacji ekologii w mieście Żagań. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników organizatora. Można zgłosić pracę zbiorową. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnicy nadsyłają projekty plakatu jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi (farbami, ołówkami, collage, technikami mieszanymi, fotografią). Prosimy o zapisanie ich w postaci cyfrowej. Plakat może być zaprojektowany w układzie pionowym lub Projekt i jego wglądówka muszą być nagrane na płytę CD. Do płyty z projektem plakatu należy dołączyć imię i nazwisko autora/ autorów pracy, adres i nr telefonu do kontaktu. Projekty plakatu muszą dotrzeć do siedziby organizatora konkursu do dnia 24.04.2019 do godz.12:00 Centrum Kultury, Żagań, ul. Szprotawska 4 Lub sekretariat@ck.zagan.pl do 12:00 Jury powołane przez organizatora przyzna jedną główną nagrodę – aparat fotograficzny. Uczestnicy konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw autorskich. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Autor/ autorzy pracy zgłoszonej do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie plakatu oraz na reprodukowanie w publikacjach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności zgłoszonych do konkursu prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie. Zgoda na przeniesienie praw autorskich następuje poprzez zgłoszenie projektu plakatu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu. Uczestnikom konkursu nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do konkursu. Regulamin konkursu na projekt plakatu EKOlogiczny Żagań 2020 dostępny jest w biurze organizatora pod adresem ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej centrumplkultury.zagan.pl
  całodniowy X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY @ Centrum Kultury
  X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY @ Centrum Kultury
  Lut 20 – Kwi 11 całodniowy
  Pobierz: Regulamin: X Wielk.KPlast. 2019docx   WARUNKI KONKURSU 1.Konkurs skierowany jest do dzieci w przedszkolach, oddziałach zerowych i klasach I-III szkół podstawowych. Za wykonawcę uznaje się konkretną placówkę (liczba dzieci współpracujących przy wykonaniu pracy konkursowej jest dowolna).   2.Konkurs obejmuje: –największą palmę stojącą w jednym kawałku  (po 1szt. od placówki) –największą pisankę (po 1szt. od placówki) [pisanki klasyfikowane i nagradzane będą w kategoriach: *pisanki o ludowych motywach zdobniczych *pisanki o współczesnych motywach zdobniczych (oprócz tego pisanki będą kwalifikowane jako największa – jeśli chodzi o wysokość oraz jako największa – jeśli chodzi o średnicę) –kartki świąteczne (max 5szt. od jednej placówki)   3.Prace zgłoszone do Konkursu powinny być wykonane w 2019r. . Każdą pracę lub zestaw prac należy podpisać- podać dokładną nazwę i adres placówki oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna grupy.   4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia prac w Centrum Kultury (Żagań, ul. Szprotawska 4 ) w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 5.Wszystkie zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w Pałacu Książęcym.   6.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 7.Oceny prac i podziału nagród dokona Komisja powołana przez organizatorów w dniu 16 kwietnia br.   8.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie  wystawy nastąpi w dniu 18.04.2019r.   o godz. 10.00 w Pałacu Książęcym.  
  Lut
  28
  czw
  całodniowy DZIECIĘCY I MŁODZIEŻOWY FESTIWAL...
  DZIECIĘCY I MŁODZIEŻOWY FESTIWAL...
  Lut 28 całodniowy
  REGULAMIN: 9.ŻKT – DZiMF  KARTA ZGŁOSZENIA: karta zgł. Dz. i MFP 2019docx

  INSTYTUCJE KULTURY

  Facebook