Lut
20
śr
Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020” @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 24 całodniowy
Konkurs "EKOlogiczny Żagań 2020'' @ Centrum Kultury

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ekologiczny Żagań 2020” .Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony przez organizatora specjalną nagrodą. Na Państwa prace czekamy do 24.04.2019 do godz. 12:00 w Centrum Kultury (ul. Szprotawska 4 lub na email sekretariat@ck.zagan.pl . Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i oświadczeniem do konkursu.

 

Pobierz:

Plakat konk.2020

oświadczenie do plakatu

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7
 2. Ogłoszenie konkursu na plakat ma pomóc w popularyzacji ekologii w mieście Żagań.
 3. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników organizatora. Można zgłosić pracę zbiorową.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnicy nadsyłają projekty plakatu jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi (farbami, ołówkami, collage, technikami mieszanymi, fotografią). Prosimy o zapisanie ich w postaci cyfrowej.
 6. Plakat może być zaprojektowany w układzie pionowym lub Projekt i jego wglądówka muszą być nagrane na płytę CD. Do płyty z projektem plakatu należy dołączyć imię i nazwisko autora/ autorów pracy, adres i nr telefonu do kontaktu.
 7. Projekty plakatu muszą dotrzeć do siedziby organizatora konkursu do dnia 24.04.2019 do godz.12:00

Centrum Kultury, Żagań, ul. Szprotawska 4

Lub sekretariat@ck.zagan.pl do 12:00

 1. Jury powołane przez organizatora przyzna jedną główną nagrodę – aparat fotograficzny.
 2. Uczestnicy konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej

i praw autorskich.

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do konkursu osobom trzecim.
 2. Autor/ autorzy pracy zgłoszonej do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie plakatu oraz na reprodukowanie w publikacjach.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności zgłoszonych do konkursu prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji

i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie.

 1. Zgoda na przeniesienie praw autorskich następuje poprzez zgłoszenie projektu plakatu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
 2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do konkursu.
 3. Regulamin konkursu na projekt plakatu EKOlogiczny Żagań 2020 dostępny jest w biurze organizatora pod adresem ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej centrumplkultury.zagan.pl
X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 11 całodniowy

Pobierz:
Regulamin: X Wielk.KPlast. 2019docx

 

WARUNKI KONKURSU

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w przedszkolach, oddziałach zerowych i klasach I-III szkół

podstawowych. Za wykonawcę uznaje się konkretną placówkę (liczba dzieci współpracujących

przy wykonaniu pracy konkursowej jest dowolna).

 

2.Konkurs obejmuje:

największą palmę stojącą w jednym kawałku  (po 1szt. od placówki)

największą pisankę (po 1szt. od placówki)

[pisanki klasyfikowane i nagradzane będą w kategoriach:

*pisanki o ludowych motywach zdobniczych

*pisanki o współczesnych motywach zdobniczych

(oprócz tego pisanki będą kwalifikowane jako największa – jeśli chodzi o wysokość oraz jako największa – jeśli chodzi o średnicę)

kartki świąteczne (max 5szt. od jednej placówki)

 

3.Prace zgłoszone do Konkursu powinny być wykonane w 2019r. . Każdą pracę lub zestaw prac należy

podpisać- podać dokładną nazwę i adres placówki oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna

grupy.

 

4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia prac w Centrum Kultury (Żagań, ul. Szprotawska 4 )

w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2019r. do godz. 15.30

5.Wszystkie zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w Pałacu Książęcym.

 

6.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

7.Oceny prac i podziału nagród dokona Komisja powołana przez organizatorów w dniu 16 kwietnia br.

 

8.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie  wystawy nastąpi w dniu 18.04.2019r.

  o godz. 10.00 w Pałacu Książęcym.

 

Mar
29
pt
Finał Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego @ Sala Kryształowa, Pałac Książęcy w Żaganiu
Mar 29 całodniowy

Zakończyły się Przeglądy Powiatowe odbywające się w ramach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wszystkim Wyróżnionym i Nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Finału Wojewódzkiego. Uczestnicy trzech kategorii wiekowych wystąpią w poszczególnych ośrodkach. I kategoria wiekowa wystąpi w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, II kategoria wiekowa w Kostrzyńskim Centrum Kultury, zaś III kategoria w Centrum Kultury w Żaganiu. Poniżej przedstawiamy program Finału dla każdej kategorii. Serdecznie zapraszamy!

Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019 jest objęty Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Patronat medialny nad Programem PRO ARTE 2019 sprawuje Radio ESKA.

29 marca SALA KRYSZTAŁOWA PAŁAC KSIĄŻĘCY w Żaganiu

III kategoria wiekowa

10:00 ROZPOCZĘCIE
Prezentacje recytatorskie
1. Jakuba Kosiński
Zespół Szkół w Grabiku
William Wharton, fragment utworu Ptasiek
2. Karolina Banasiak
Szkoła Podstawowa w Bieniowie
Roman Brandstaetter, Litania o zbawienie od głupoty
3. Wiktoria Ptak
Szkoła Podstawowa w Tuplicach
Magdalena Hutnik, Cwaniary
4. Dominika Miętek
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu
Wisława Szymborska, Labirynt
5. Kamila Krupa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie
Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito
6. Zofia Stelmach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie
Katarzyna Majgier, Gdybym była czekoladą
7. Jagoda Ziółkowska
Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny Pro Novo w Bogaczowie
Colleen Hoover, Without Merit
8. Antoni Sołtys
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sztuki w Sulechowie
Julian Tuwim, Niemiecki jest prosty
9. Kinga Kaczmarek
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sztuki w Sulechowie
Tishani Doshi, Oda do Patrica Swayze
10. Wiktoria Dziemidok
Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli
Wisława Szymborska, Nic dwa razy
11. Miłosz Potęga
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu
Ludwik Jerzy Kern, WRRR…..
12. Julita Łyko
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie
Dorota Terakowska ,Tam, gdzie spadają anioły
13. Maria Mędryk
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Bronka Nowacka, Firanka
14. Oliwia Chilińska
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Roman Brandstaetter, Litania o zbawienie od głupoty
15. Klaudia Gasek
Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze
Zbigniew Herbert, Głos wewnętrzny
16. Aleksandra Mikołajska
Zespół Edukacyjny nr 9
na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta, Lustro
17. Dorota Romanowicz
Szkoła Podstawowa w Starym Strączu
Markus Zusak ,Złodziejka książek
18. Paulina Markiewicz
Szkoła Podstawowa w Sławie
Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o trzęsących się portkach
19. Patryk Mazur
Szkoła Podstawowa w Sławie
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
PRZERWA 15 MIN
20. Hanna Kaczmarek
Szkoła Podstawowa w Czarnowicach
Marta Fox, Karolina XL zakochana (fragment prozy)
21. Krystiana Napierała
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubinie
Ludwik Jerzy Kern, Śmierć w rodzinie
22. Julia Tumiłowicz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 w Gubinie
Wisława Szymborska, Nienawiść
23. Jakub Ługowski
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Łagowie
Józef Ignacy Kraszewski, Dziad i Baba
24. Amelia Najda
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w
Zbąszynku
Brede, Tędy
25. Agnieszka Szczepaniak
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w
Zbąszynku
H.Kowalska-Pamięta, Pamiętnik jedynaczki
26. Aleksandra Kołodziejczyk
Zespół Szkół w Cybince
Wisława Szymborska, Trochę o duszy
27. Klaudiusz Paprocki
Szkoła Podstawowa w Białkowie
Adam Mickiewicz, Rękawiczka
28. Julia Dajworska
Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu
Lucy Maud Mongomery, Ania z szumiących topoli /fragment/
29. Emilia Łukowski
Zespół Edukacyjny w Trzcielu
Z. Herbert, Domysły na temat Barabasza
30. Beniamin Skarżyński
Szkoła Podstawowa w Pszczewie
Stanisław Barańczak, Gdyby nie ludzie
31. Nikola Pyć
Szkoła Publiczna nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
Bolesław Leśmian, Samotność
32. Filip Ogorzałek
Szkoła Publiczna nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
K. I. Gałczyński, Sanacja morduje papugi
33. Milena Rucka
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu
Tadeusz Różewicz, Odnaleźć samego siebie
34. Oliwia Morzyk
Szkoła Podstawowa w Lubniewicach
Wisława Szymborska, Nic dwa razy
35. Szymon Andrzejewski
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w
Gorzowie Wlkp.
William Shakespeare, Hamlet (fragmenty)
36. Kamil Gireń
Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp.
Wisława Szymborska, Nienawiść
37. Emil Ciesielski
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
Krzysztof Kamil Baczyński, Przypowieść
38. Magdalena Nowaczyk
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku
Julian Tuwim, Ewa
13:40 Warsztaty dla uczestników „Polskie łamańce językowe”
ze specjalistą ds. edukacji i animacji kultury z Regionalnego Centrum Animacji Kultury
(po zakończeniu wszystkich prezentacji finałowych)
14:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
14:40 KONSULTACJE Z RADĄ ARTYSTYCZNĄ

 

 

 

Kwi
7
nie
Kiermasz Wielkanocny @ Przedzamcze Pałacu
Kwi 7@10:00 – 16:00

Zapraszamy do udziału w I Żagańskim Kiermaszu Wielkanocnym. Kiermasz ma na celu spotkanie i promocję kultury ludowej naszego regionu, a odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-.16:00 na przedzamczu pałacu.

Przedświąteczny Kiermasz ma być okazją do pokazania bogatej tradycji i obyczajów ludowych związanych z okresem świąt wielkanocnych. Podczas wydarzenia można będzie zakupić wielkanocne rękodzieła m.in. pisanki, palmy, stroiki, serwety, wyroby hafciarskie oraz inne ozdoby i dekoracje świąteczne. Na swoje stanowiska zapraszają również zespoły górali czadeckich ,,Stanowianie,, oraz ,,Jodełki’.

 

Maj
1
śr
Festyn Majowy @ Podzamcze Pałacu Książęcego
Maj 1@16:00 – 20:00
1 maja (środa) 2019

 

GODZINA WYKONAWCA                                UWAGI
16.00 -19.00  

Animacje dla dzieci

 

Scena
16.00 – 16.10 Powitanie wszystkich i zaproszenie do wspólnej zabawy
16.10 – 16.55 Występ Sekcji Wokalnej z Centrum Kultury
17.00 – 17.30 Występ Sekcja Tańca z Centrum Kultury
17.30 – 18.30 Zespół ZANOZA
18.35 – 20.00 BUDKA BAND

 

 

17:30 ZANOZA

 

 

ZaNoZa – wykonuje muzykę w klimacie „Dance” z nawiązaniem do pieśni ludowych w nowoczesnej aranżacji. Artystka śpiewa w języku rosyjskim, angielskim i polskim.
Występ ZaNoZy to show wokalno – taneczne. ZaNoZa swoim występem uświetniła m.in. Wielką Galę BCC i Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Warszawie. Wokalistka gościnnie wystąpiła w programie „Podróże z żartem” emitowanym w TVP2 (odcinek „Kraje, których nie ma”), a także na Mistrzostwach Polski Dj’ów.
Artystka brała udział w festiwalach i konkursach muzycznych, a za swoje największe osiągnięcie uznaje zdobycie GRAND PRIX na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki, który odbył się w Moskwie w 2003r.
W lutym 2009 Za-No-Za wystąpiła w Stanach Zjednoczonych na balu polonijnym w Chicago. Zespół w charakterze gościa specjalnego wręczył statuetki POLONUSÓW, odpowiedniki polskich TELEKAMER.
Warto dodać, że W 2010 roku artystka wystąpiła podczas uroczystych obchodów 600 rocznicy zwycięstwa wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem, jednego z największych tego typu wydarzeń w Europie.
ZA-NO-ZA dzięki współpracy z najlepszymi producentami i dj-ami w Polsce wyróżnia się wyjątkowymi aranżacjami z nowoczesnym tanecznym brzmieniem.
Latem 2014 roku powstał wakacyjny kawałek z taneczną nutką pod tytułem „Raz i Dwa” w klimacie w dance’owo-folkowym. Inspiracją do napisania utworu był Letni Festiwal Tańca w Wiśle, organizowany przez Piotra Galińskiego podczas którego został zrealizowany wideoclip.
Piosenka „Raz i Dwa” to przebój, który zrobił wielkie zamieszanie na polskiej scenie muzyki dance . Utwór w bardzo krótkim czasie zdobył tak wielką popularność wśród tancerzy, że uzyskała miano piosenki festiwalowej „Gali VII Letniego Festiwalu Tańca Wisła 2014”.
Przez siedem lat Jelena Kwiatkowska „ZaNoZa” była głównym choreografem „Międzynarodowego Festiwalu Kultury Romskiej„ emitowanym w TVP2 gdzie nawiązała znajomość z międzynarodową gwiazdą muzyki latynoamerykańskiej Rico Sanchezem. Efektem tej znajomości jest zrealizowanie wspólnego projektu muzycznego w języku polskim i hiszpańskim . Wiosną 2017 roku został zrealizowany videoclip ZaNoZa & Rico Sanchez pod tytułem „Leć” z udziałem Przemka Wereszczyńskiego w-ce mistrza świata w salsie. Nad całą produkcją videoclipu czuwała ekipa filmowa telewizji Polsat, która realizowała reportaż z tego wydarzenia.

 

18:35 BUDKA BAND

BUDKA BAND to zespół, który przez swą działalność nie pozwala zapomnieć o największych przebojach Budki Suflera, ikony polskiej muzyki rockowej. Skład zespołu tworzą Mirosław Kurek, Mariusz Łuczak, Wiesław Markowski, Robert Żarczyński oraz Krzysztof Grajczak.
Największym atutem zespołu Budka Band jest głos Roberta Żarczyńskiego, wokalnie łudząco przypominający Krzysztofa Cugowskiego oraz możliwości Wiesława Markowskiego, który doskonale wciela się wokalnie w postać Romualda Czystawa czy Felicjana Andrzejczaka.
8.10.2016 roku zespół Budka Band zdobył I nagrodę Na II Sufler Rock Festiwalu w Piekarach Śląskich, w którego jury zasiedli między innymi Mietek Jurecki oraz Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera. „Suflerzy” ufundowali również specjalną nagrodę pieniężną dla zespołu Budka Band, a Mietek Jurecki zaprosił zespół do występu podczas Festiwalu Solo Życia w 2017 roku w Lublinie.
Zespół zrobił ogromne wrażenie na jurorach, czego dowodem, oprócz zdobytych nagród, są prywatne rekomendacje ex-członków zespołu Budka Suflera, oraz nawiązanie współpracy z Felicjanem Andrzejczakiem, który w 2016 roku wyraził zgodę na gościnne występy z zespołem Budka Band.
Koncerty zespołu BUDKA BAND to gwarancja wyśmienitej zabawy, niezapomnianych wzruszeń i wrażeń, a także świetnego kontaktu z publicznością podczas różnych imprez np. dni miast i gmin, majówek, festynów, pikników, dożynek, firmowych imprez integracyjnych, imprez prywatnych, bali itp.
Zespół występuje na scenach całej Polski wykonując energetyczne i porywające show z muzyką graną zawsze wyłącznie na żywo.

 

Maj
9
czw
Spotkanie z miłośnikiem ptactwa wodno-błotnego dla klas 6 @ Sala Inter, Pałac Książęcy
Maj 9@10:00
Maj
12
nie
BUBBLE DAY czyli Dzień Baniek Mydlanych
Maj 12@11:00 – 17:00
BUBBLE DAY czyli Dzień Baniek Mydlanych

Jedyny, wyjątkowy, fantastyczny, o nowej ulepszonej formule BUBBLE DAY czyli Dzień Baniek Mydlanych !

WSTĘP WOLNY

Miliony baniek mydlanych zabiorą Was w cudowną podróż do krainy relaksu. Nieważne, ile masz lat, ta zabawa jest dla każdego !
🧡 Czeka Cię tu STREFA Z DARMOWYM PŁYNEM do puszczania wielkich baniek mydlanych, mamy 500 l darmowego płynu tylko dla Was 💦
💛 POKAZY BANIEK, ogromnych i pięknych
💙 Fantastyczne ZABAWY Z ANIMATORAMI dla każdego
⛱ Strefa relaksu i wypoczynku

Czeka na Was również strefa towarzysząca, czyli
🏰 Zamek dmuchany !
🍧Kolorowa wata cukrowa
🍿 Pyszny popcorn na maśle kokosowym

Na miejscu będzie również możliwość zakupu akcesoriów do duuuuużych baniek.
💦 Możecie zabrać ze sobą swój sprzęt do tworzenia baniek. 💦

Widzimy się 12.05 w Żaganiu- Podzamcze Pałacu Książęcego

Maj
16
czw
IX Rajd Szlakiem Keplera @ Przedzamcze Pałacu
Maj 16@08:30
Maj
18
sob
Piknik Europejski „Łączy Nas Przyszłość” @ Podzamcze Pałacu Żagańskiego
Maj 18@12:00
Maj
19
nie
XV Międzynarodowy Festiwal Gitarowy: Koncert „Kitharsis Guitar Duo” @ Sala Familijna, Pałac
Maj 19@16:00