pon wt śr czw pt sob nie
1
Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020”
Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020” @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 24 całodniowy
Konkurs "EKOlogiczny Żagań 2020'' @ Centrum Kultury
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ekologiczny Żagań 2020” .Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony przez organizatora specjalną nagrodą. Na Państwa prace czekamy do 24.04.2019 do godz. 12:00 w Centrum Kultury (ul. Szprotawska 4 lub na email sekretariat@ck.zagan.pl . Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i oświadczeniem do konkursu.   Pobierz: Plakat konk.2020 oświadczenie do plakatu Regulamin konkursu: Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7 Ogłoszenie konkursu na plakat ma pomóc w popularyzacji ekologii w mieście Żagań. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników organizatora. Można zgłosić pracę zbiorową. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnicy nadsyłają projekty plakatu jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi (farbami, ołówkami, collage, technikami mieszanymi, fotografią). Prosimy o zapisanie ich w postaci cyfrowej. Plakat może być zaprojektowany w układzie pionowym lub Projekt i jego wglądówka muszą być nagrane na płytę CD. Do płyty z projektem plakatu należy dołączyć imię i nazwisko autora/ autorów pracy, adres i nr telefonu do kontaktu. Projekty plakatu muszą dotrzeć do siedziby organizatora konkursu do dnia 24.04.2019 do godz.12:00 Centrum Kultury, Żagań, ul. Szprotawska 4 Lub sekretariat@ck.zagan.pl do 12:00 Jury powołane przez organizatora przyzna jedną główną nagrodę – aparat fotograficzny. Uczestnicy konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw autorskich. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Autor/ autorzy pracy zgłoszonej do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie plakatu oraz na reprodukowanie w publikacjach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności zgłoszonych do konkursu prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie. Zgoda na przeniesienie praw autorskich następuje poprzez zgłoszenie projektu plakatu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu. Uczestnikom konkursu nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do konkursu. Regulamin konkursu na projekt plakatu EKOlogiczny Żagań 2020 dostępny jest w biurze organizatora pod adresem ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej centrumplkultury.zagan.pl
X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY
X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 11 całodniowy
Pobierz: Regulamin: X Wielk.KPlast. 2019docx   WARUNKI KONKURSU 1.Konkurs skierowany jest do dzieci w przedszkolach, oddziałach zerowych i klasach I-III szkół podstawowych. Za wykonawcę uznaje się konkretną placówkę (liczba dzieci współpracujących przy wykonaniu pracy konkursowej jest dowolna).   2.Konkurs obejmuje: –największą palmę stojącą w jednym kawałku  (po 1szt. od placówki) –największą pisankę (po 1szt. od placówki) [pisanki klasyfikowane i nagradzane będą w kategoriach: *pisanki o ludowych motywach zdobniczych *pisanki o współczesnych motywach zdobniczych (oprócz tego pisanki będą kwalifikowane jako największa – jeśli chodzi o wysokość oraz jako największa – jeśli chodzi o średnicę) –kartki świąteczne (max 5szt. od jednej placówki)   3.Prace zgłoszone do Konkursu powinny być wykonane w 2019r. . Każdą pracę lub zestaw prac należy podpisać- podać dokładną nazwę i adres placówki oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna grupy.   4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia prac w Centrum Kultury (Żagań, ul. Szprotawska 4 ) w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 5.Wszystkie zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w Pałacu Książęcym.   6.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 7.Oceny prac i podziału nagród dokona Komisja powołana przez organizatorów w dniu 16 kwietnia br.   8.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie  wystawy nastąpi w dniu 18.04.2019r.   o godz. 10.00 w Pałacu Książęcym.  
2
3
4
5
6
7
Kiermasz Wielkanocny 10:00
Kiermasz Wielkanocny @ Przedzamcze Pałacu
Kwi 7@10:00 – 16:00
Kiermasz Wielkanocny @ Przedzamcze Pałacu
Zapraszamy do udziału w I Żagańskim Kiermaszu Wielkanocnym. Kiermasz ma na celu spotkanie i promocję kultury ludowej naszego regionu, a odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-.16:00 na przedzamczu pałacu. Przedświąteczny Kiermasz ma być okazją do pokazania bogatej tradycji i obyczajów ludowych związanych z okresem świąt wielkanocnych. Podczas wydarzenia można będzie zakupić wielkanocne rękodzieła m.in. pisanki, palmy, stroiki, serwety, wyroby hafciarskie oraz inne ozdoby i dekoracje świąteczne. Na swoje stanowiska zapraszają również zespoły górali czadeckich ,,Stanowianie,, oraz ,,Jodełki’.  
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30