EKOLOGICZNY ŻAGAŃ 2013

Centrum Kultury zaprasza do włączenia się w akcję promującą postawę proekologicznych zachowań w społeczeństwie poprzez udział działaniach w naszym mieście pod nazwą „EKOlogiczny Żagań". Zapraszamy wszystkich mieszkańców na eko-wycieczki, warsztaty,