Słuchacze UTW poznają historię miasta i okolic

26 października br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu rozpoczęli zajęcia z regionalistyki. Już na wstępie zapoznani zostali z tematyką spotkań i planem organizacji wycieczek.
Na inauguracyjnych zajęciach – opiekun i instruktor grupy regionalistyki, Wiesław Chłopek – przedstawił znaczenie heraldyki w poznawaniu historii oraz przykłady występowania na obiektach architektonicznych różnych rodzajów herbów na terenie miasta i okolic. Mówił o herbach miasta, opactwa kanoników regularnych św. Augustyna, księstwa żagańskiego i rodzin książęcych, jako właścicieli księstwa, Wallenstein, Lobkowitz, Biron, w tym księżnej Doroty de Talleyrand – Perigord. W zajęciach uczestniczyło 76 osób.
Foto: Józef Kuczenko