Przybyli do „Jerozolimy żagańskiej”

W piątek 26 kwietnia br. odbyły się kolejne zajęcia z regionalistyki. Tym razem słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu udali się pod kościół i cmentarz „na Górce”. Tutaj czekał na nich proboszcz Rzymsko-katolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu ksiądz Jarosław Stoś, który opowiedział o historii powstania Kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie i walkach pomiędzy wiernymi i niewiernymi o to miejsce, a także o wybudowaniu na jej podobieństwo przez augustianów kaplicy w Żaganiu położonej 1000 króków od dawnych murów miejskich, która bardzo szybko stała się celem pielgrzymek. Mówił również, że dzisiaj ponownie do żagańskiej świątyni przy Bożym Grobie przybywają pielgrzymi, że nie trzeba jechać do prawdziwej Jerozolimy, gdyż Jerozolimę mamy w naszym mieście, o czym nie wiedzą często jego mieszkańcy.
Później seniorzy zwiedzili kościół pw. Nawiedzenia NMP. Tutaj otrzymali okolicznościowy folder pt. „Moja Jerozolima” i zostali zapoznani także z kultem św. Rocha. Zajęcia zakończyły się wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia. W wycieczce uczestniczyło 50 osób.

Tekst: Wiesław Chłopek, opiekun i instruktor grupy regionalistyki
Zdjęcia: Józef Kuczenko