KULTURA
JEST NASZĄ
DOMENĄ

o-ck

Centrum Kultury jest instytucją powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie miasta Żagania.

Do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania te Centrum Kultury realizuje poprzez:

 • imprezy kulturalne,
 • koncerty,
 • spektakle teatralne,
 • prezentacje,
 • widowiska,
 • wystawy,
 • imprezy plenerowe,
 • warsztaty okolicznościowe,
 • prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
 • sekcje zainteresowań,
 • różnorodne animacje kulturalne,tj.: cykliczne konkursy,przeglądy itp.

Centrum Kultury mieści sie w zabytkowym pałacu położonym w otoczeniu parku krajobrazowego jednej z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce.