„Nasze zielone dziedzictwo” – konkurs oraz III Salon Żagański


W żagańskim Pałacu Książęcym 10 października odbył się konkurs wiedzy o zabytkach przyrody i najstarszych obiektach przyrodniczych w mieście. Wyniki poznaliśmy wieczorem podczas III Salonu Żagańskiego.

Konkurs pod hasłem „Nasze Żagańskie Zielone Dziedzictwo” dla uczniów klas VI, VII i II klas gimnazjalnych został zorganizowany w ramach III Salonu Żagańskiego. Wzięły w nim udział drużyny ze wszystkich miejskich szkół, składające się z nauczyciela i dwóch uczniów. W sumie 24 osoby. W jury zasiedli: Skarletta Prejc z Centrum Kultury, Roman Ciszewski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w magistracie, Elżbieta Malinowska z Towarzystwa Przyjaciół Żagania i Marcin Cieślik z Nadleśnictwa Żagań.

Pierwsze zadanie odbyło się w terenie. Drużyny musiały odszukać i podać nazwy siedmiu pomników przyrody w Parku Książęcym.

W ramach zadań uczestnicy będą musieli również ułożyć puzzle z wizerunkami drzew, rozpoznać ich liście i wskazać 39 najstarszych obiektów przyrodniczych w mieście. Konkurs zakończył się ok. południa.

We wtorek (10 października) w sali Kryształowej Pałacu Książęcego Towarzystwo Przyjaciół Żagania zaprosiło mieszkańców miasta na trzecią edycję Salonu Żagańskiego. Tematem przewodnim spotkania był Dzień Drzewa.

Imprezę rozpoczął się konkurs wiedzy o zabytkach przyrody i najstarszych obiektach przyrodniczych w mieście, pod hasłem „Nasze Żagańskie Zielone Dziedzictwo” dla uczniów klas VI, VII i II klas gimnazjalnych. Wzięły w nim udział drużyny ze wszystkich miejskich szkół, składające się z nauczyciela i dwóch uczniów. W sumie 24 osoby. W jury zasiedli: Skarletta Prejc z Centrum Kultury, Roman Ciszewski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w magistracie, Elżbieta Malinowska z Towarzystwa Przyjaciół Żagania i Marcin Cieślik z Nadleśnictwa Żagań.

Pierwsze zadanie odbyło się w terenie. Drużyny musiały odszukać i podać nazwy siedmiu pomników przyrody w Parku Książęcym. Uczestnicy musieli również ułożyć puzzle z wizerunkami drzew, rozpoznać ich liście i wskazać 39 najstarszych obiektów przyrodniczych w mieście. Wyniki zostały ogłoszone w sali Kryształowej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z PSP 4 na Kolonii Laski, drugie „jedynka”, trzecie „trójka” z osiedla Moczyń, czwarte „siódemka”, piąte klasa II gimnazjum nr 1, szóste „piątka”, siódme klasa II gimnazjum nr 2, ósme PSP nr 2.

Salon otwarła Halina Dobrakowska, prezes TPŻ. O przeszłości parku za czasów Talleyrandów opowiedziała dr Katarzyna Adamek-Pujszo. Wśród prelegentów znalazł się między innymi Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, który opowiedział o Parku Dworskim. O zgłoszeniu czterech siostrzanych platanów do konkursu „Europejskie Drzewo Roku” klubu Gaja mówiła Beata Tołpa, dyrektor Centrum Kultury. O najpiękniejszych drzewach w mieście mówiła Elżbieta Malinowska.

– Co roku inwestujemy w przywrócenie parkowi dawnej świetności – powiedział zebranym burmistrz Daniel Marchewka. – Chociaż są i takie głosy, żeby zamiast w fontann lepiej robić chodniki. Przypomnę, że były też pomysły, aby sprzedać lub wydzierżawić park. To jednak nasze dobro wspólne i cieszę się, że do tego nie doszło. W przyszłym roku zamierzamy zainwestować w jego oświetlenie i poprawić estetykę. To miejsce bardzo ważne dla nas wszystkich i możemy być z niego dumni.

Na zakończenie Salonu Żagańskiego kapituła konkursu Żaganianin Roku przyznała pośmiertny tytuł Marianowi Ryszardowi Świątkowi. Maszkarona odebrała jego rodzina: siostra Ewa Bielecka i synowa Monika Świątek.

Członkowie TPŻ podziękowali również pracownikom Centrum Kultury, bez których impreza by się nie odbyła, a także artystom z Klubu Wojskowego Czarnej Dywizji, którzy zapewnili oprawę muzyczną imprezy.

Małgorzata Trzcionkowska