pon wt śr czw pt sob nie
1
Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020”
Konkurs „EKOlogiczny Żagań 2020” @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 24 całodniowy
Konkurs "EKOlogiczny Żagań 2020'' @ Centrum Kultury
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ekologiczny Żagań 2020” .Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony przez organizatora specjalną nagrodą. Na Państwa prace czekamy do 24.04.2019 do godz. 12:00 w Centrum Kultury (ul. Szprotawska 4 lub na email sekretariat@ck.zagan.pl . Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i oświadczeniem do konkursu.   Pobierz: Plakat konk.2020 oświadczenie do plakatu Regulamin konkursu: Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7 Ogłoszenie konkursu na plakat ma pomóc w popularyzacji ekologii w mieście Żagań. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników organizatora. Można zgłosić pracę zbiorową. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnicy nadsyłają projekty plakatu jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi (farbami, ołówkami, collage, technikami mieszanymi, fotografią). Prosimy o zapisanie ich w postaci cyfrowej. Plakat może być zaprojektowany w układzie pionowym lub Projekt i jego wglądówka muszą być nagrane na płytę CD. Do płyty z projektem plakatu należy dołączyć imię i nazwisko autora/ autorów pracy, adres i nr telefonu do kontaktu. Projekty plakatu muszą dotrzeć do siedziby organizatora konkursu do dnia 24.04.2019 do godz.12:00 Centrum Kultury, Żagań, ul. Szprotawska 4 Lub sekretariat@ck.zagan.pl do 12:00 Jury powołane przez organizatora przyzna jedną główną nagrodę – aparat fotograficzny. Uczestnicy konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw autorskich. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Autor/ autorzy pracy zgłoszonej do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie plakatu oraz na reprodukowanie w publikacjach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności zgłoszonych do konkursu prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie. Zgoda na przeniesienie praw autorskich następuje poprzez zgłoszenie projektu plakatu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu. Uczestnikom konkursu nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do konkursu. Regulamin konkursu na projekt plakatu EKOlogiczny Żagań 2020 dostępny jest w biurze organizatora pod adresem ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej centrumplkultury.zagan.pl
X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY
X WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY @ Centrum Kultury
Lut 20 – Kwi 11 całodniowy
Pobierz: Regulamin: X Wielk.KPlast. 2019docx   WARUNKI KONKURSU 1.Konkurs skierowany jest do dzieci w przedszkolach, oddziałach zerowych i klasach I-III szkół podstawowych. Za wykonawcę uznaje się konkretną placówkę (liczba dzieci współpracujących przy wykonaniu pracy konkursowej jest dowolna).   2.Konkurs obejmuje: –największą palmę stojącą w jednym kawałku  (po 1szt. od placówki) –największą pisankę (po 1szt. od placówki) [pisanki klasyfikowane i nagradzane będą w kategoriach: *pisanki o ludowych motywach zdobniczych *pisanki o współczesnych motywach zdobniczych (oprócz tego pisanki będą kwalifikowane jako największa – jeśli chodzi o wysokość oraz jako największa – jeśli chodzi o średnicę) –kartki świąteczne (max 5szt. od jednej placówki)   3.Prace zgłoszone do Konkursu powinny być wykonane w 2019r. . Każdą pracę lub zestaw prac należy podpisać- podać dokładną nazwę i adres placówki oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna grupy.   4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia prac w Centrum Kultury (Żagań, ul. Szprotawska 4 ) w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 5.Wszystkie zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w Pałacu Książęcym.   6.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 7.Oceny prac i podziału nagród dokona Komisja powołana przez organizatorów w dniu 16 kwietnia br.   8.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie  wystawy nastąpi w dniu 18.04.2019r.   o godz. 10.00 w Pałacu Książęcym.  
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
Finał Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
Finał Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego @ Sala Kryształowa, Pałac Książęcy w Żaganiu
Mar 29 całodniowy
Finał Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego @ Sala Kryształowa, Pałac Książęcy w Żaganiu
Zakończyły się Przeglądy Powiatowe odbywające się w ramach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wszystkim Wyróżnionym i Nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Finału Wojewódzkiego. Uczestnicy trzech kategorii wiekowych wystąpią w poszczególnych ośrodkach. I kategoria wiekowa wystąpi w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, II kategoria wiekowa w Kostrzyńskim Centrum Kultury, zaś III kategoria w Centrum Kultury w Żaganiu. Poniżej przedstawiamy program Finału dla każdej kategorii. Serdecznie zapraszamy! Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019 jest objęty Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Patronat medialny nad Programem PRO ARTE 2019 sprawuje Radio ESKA. 29 marca SALA KRYSZTAŁOWA PAŁAC KSIĄŻĘCY w Żaganiu III kategoria wiekowa 10:00 ROZPOCZĘCIE Prezentacje recytatorskie 1. Jakuba Kosiński Zespół Szkół w Grabiku William Wharton, fragment utworu Ptasiek 2. Karolina Banasiak Szkoła Podstawowa w Bieniowie Roman Brandstaetter, Litania o zbawienie od głupoty 3. Wiktoria Ptak Szkoła Podstawowa w Tuplicach Magdalena Hutnik, Cwaniary 4. Dominika Miętek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu Wisława Szymborska, Labirynt 5. Kamila Krupa Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito 6. Zofia Stelmach Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie Katarzyna Majgier, Gdybym była czekoladą 7. Jagoda Ziółkowska Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny Pro Novo w Bogaczowie Colleen Hoover, Without Merit 8. Antoni Sołtys Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sztuki w Sulechowie Julian Tuwim, Niemiecki jest prosty 9. Kinga Kaczmarek Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sztuki w Sulechowie Tishani Doshi, Oda do Patrica Swayze 10. Wiktoria Dziemidok Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli Wisława Szymborska, Nic dwa razy 11. Miłosz Potęga Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu Ludwik Jerzy Kern, WRRR….. 12. Julita Łyko Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie Dorota Terakowska ,Tam, gdzie spadają anioły 13. Maria Mędryk Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze Bronka Nowacka, Firanka 14. Oliwia Chilińska Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze Roman Brandstaetter, Litania o zbawienie od głupoty 15. Klaudia Gasek Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze Zbigniew Herbert, Głos wewnętrzny 16. Aleksandra Mikołajska Zespół Edukacyjny nr 9 na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta, Lustro 17. Dorota Romanowicz Szkoła Podstawowa w Starym Strączu Markus Zusak ,Złodziejka książek 18. Paulina Markiewicz Szkoła Podstawowa w Sławie Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o trzęsących się portkach 19. Patryk Mazur Szkoła Podstawowa w Sławie Adam Mickiewicz, Reduta Ordona PRZERWA 15 MIN 20. Hanna Kaczmarek Szkoła Podstawowa w Czarnowicach Marta Fox, Karolina XL zakochana (fragment prozy) 21. Krystiana Napierała Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubinie Ludwik Jerzy Kern, Śmierć w rodzinie 22. Julia Tumiłowicz Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 w Gubinie Wisława Szymborska, Nienawiść 23. Jakub Ługowski Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Łagowie Józef Ignacy Kraszewski, Dziad i Baba 24. Amelia Najda Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku Brede, Tędy 25. Agnieszka Szczepaniak Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku H.Kowalska-Pamięta, Pamiętnik jedynaczki 26. Aleksandra Kołodziejczyk Zespół Szkół w Cybince Wisława Szymborska,
30
31