Z myślą o twórczym potencjale tkwiącym w ludzkich możliwościach Centrum Kultury powołało do życia Szkołę Talentów, która stwarza możliwości dalszego rozwoju utalentowanych osób w poszczególnych sekcjach. Ponadto CK organizuje wiele