Budowanie tożsamości lokalnej

Dużym zainteresowaniem cieszą się nadal zajęcia z regionalistyki wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu, o czym świadczy wysoka frekwencja. Na zajęciach, które odbyły się 14 grudnia br. w sali wykładowej w Pałacu Książęcym uczestniczyło aż 68 osób.

Tym razem seniorzy zostali zapoznani z miejscami pochówku przedstawicieli rodu Piastów z linii głogowsko – żagańskiej i członków książęcej rodziny Biron w naszym mieście. Była to doskonała okazja, aby przypomnieć historię żagańskich kościołów, pw. Wniebowzięcia NMP, Św. Krzyża, Łaski oraz kaplicy grobowej na cmentarzu „na górce”, pełniących dla książąt rolę mauzoleum, czyli miejsc swojego ostatniego spoczynku. Ponadto opiekun i instruktor grupy regionalistyki, Wiesław Chłopek przypomniał słuchaczom najciekawsze epizody z życia wybranych książąt, a nawet historie i legendy z nimi związane. Między innymi mówił o Henryku IV Wiernym, Henryku V Żelaznym, Baltazarze czy Janie II Szalonym. W drugiej części zajęć opowiadał o księciu Piotrze Bironie, jego żonie i córkach, w tym o księżnej Dorocie de Talleyrand – Perigord, pochowanych według obrządku katolickiego i protestanckiego w Żaganiu.

Seniorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku zorganizują pieszą wycieczkę i odwiedzą miejsca spoczynku książąt żagańskich. W ten sposób będą pogłębiać swoją lokalną tożsamość.

 

Tekst: Wiesław Chłopek, opiekun i instruktor grupy regionalistyki

Zdjęcia: Józef Kuczenko